Thursday, October 25, 2007

Maksud Bandar..

Bandar adalah satu ciptaan yang menunjukkan pengaruh manusia ke atas alam semulajadi. Ia merupakan tempat di mana manusia telah banyak mengubah sumber-sumber tanah, air, organisma dan udara. Bandar adalah ruang dimana manusia memulakan dan mengawal perubahan dalam habitatnya. Melalui pembandaran manusia telah membentuk satu ekosistem baru di mana interaksi antara manusia, pekerjaannya dan alam semulajadi adalah kompleks.

No comments: